Bent u een werkgever? 

Dan wilt u natuurlijk dat uw medewerkers vitaal blijven en duurzaam inzetbaar zijn. Uw mantelzorgmakelaar Friesland helpt uw organisatie hier graag bij.

Balans in werk & mantelzorg

Vanuit goed werkgeverschap maken we een mooie start om het onderwerp 'werk & mantelzorg' op de werkvloer bespreekbaar te maken. Op die manier kunt u in een open setting het gesprek aangaan met uw medewerkers met zorgtaken. Op deze wijze voelen uw medewerkers zich gehoord en gezien. Uitval en ziekteverzuim worden op die manier voorkomen. 

Feiten en cijfers

Medewerkers die werk en mantelzorg goed kunnen combineren, ervaren 5x minder gezondheidsklachten en melden zich 8x minder vaak ziek. Veel leidinggevenden en collega's zijn niet op de hoogte van de mantelzorgtaken van medewerkers.

Uw mantelzorgmakelaar Friesland kan tijdelijk een aantal regeltaken van de mantelzorgende medewerker uit handen nemen. Denkt u aan het aanvragen van zorgindicaties of het inzetten van ondersteuning, waardoor de medewerker even niet hoeft te zorgen. Op deze manier komt er een betere balans in werk & privé. 

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Uw mantelzorgmakelaar Friesland helpt uw organisatie met het opstellen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Een analyse van de mantelzorgdruk binnen uw organisatie kan hiervan deel uitmaken. U krijgt antwoord op de vraag wie de mantelzorgers in uw organisatie zijn en welke maatwerkoplossingen er mogelijk zijn. 

Door middel van een inloopspreekuur bij u op kantoor kunnen uw medewerkers op een laagdrempelige manier hun vragen aan Uw mantelzorgmakelaar Friesland stellen. 

Aantrekkelijke werkgever in een krappe arbeidsmarkt

Het feit, dat uw organisatie aandacht heeft voor medewerkers met zorgtaken, zorgt ervoor, dat u een aantrekkelijke werkgever wordt. Hiermee onderscheidt uw organisatie zich in een krappe arbeidsmarkt.

Graag vertel ik u meer over hoe mijn dienstverlening een grote meerwaarde voor uw organisatie én uw medewerkers kan hebben. 


"Aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg past bij Goed Werkgeverschap"

Uw mantelzorgmakelaar Friesland
Met aandacht voor jouw welzijn
E-mailen
Bellen
Map
Info